Müügitingimused

Tagastamisõigus
1) Decoris.ee veebipoes kehtivad kõik Eesti vabariigi seadusega kehtestatud 14 päevane toodete tagastamise ja garantiikord.
2) Kauba tagastamiseks tuleb koheselt saata e-mail info@decoris.ee. Tagastamisõigus kehtib 14 päeva kauba kätte saamise päevast.
3) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, rikkumata ja originaalpakendis.
4) Kauba tagastamine toimub kliendi kulul v.a juhul kui kaup ei vasta tellitule või on praak.
5) Decoris OÜ tagastab raha tagastatava toote eest koheselt, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad decoris.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Decoris OÜ (edaspidi Decoris.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Decoris.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3) Decoris.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Decoris.ee veebilehel.

Hinnad
1) Decoris.ee veebipoes on kõik hinnad eurodes, sisaldavad 20% käibemaksu ja ilma saatmiskuluta.
2) Kui tellimus jääb alla 150 euro, lisandub saatekulu vastavalt kliendi valitud saatmise viisile.

Tellimus
1) Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.
2) Tellimus katkestatakse kui klient ei ole tasunud 100% tellimuse summast 72 tunni jooksul tellimuse vormistamise hetkest. Sellisel juhul tuleb tellimus vormistada uuesti.
3) Kui klient soovib tellimusest taganeda, siis taganemisteade tuleb esitada kirjalikult e-mailile: info@decoris.ee kuhu tuleb märkida ka tellimuse number.

Müügilepingu jõustumine
1) Müügileping jõustub hetkest, kui raha on jõudnud OÜ Decoris arveldusarvele.

Kohaletoimetamine
1) Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Decoris.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
2) Decoris.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.
4) Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
5) Decoris.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Decoris.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Vääramata jõud
1) Decoris.ee ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Decoris.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Pretensioonide esitamise kord
Vastavalt võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
1) Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Decoris.ee´d probleemidest e-posti aadressil info@decoris.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 1-kuu jooksul peale defekti avastamist.
2) Decoris.ee ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
3) Kõik pretensioonid vaadatakse üle koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Isikuandmete salastatus
Registreerimisel esitatud andmed ja info on salastatud, ega kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele.

Käesolevate tingimuste nõustumisel on eelduseks veebipoest Decoris.ee ostmiseks. Meie meeskond annab endast parima, sest suurim rõõm on rahulolev ja õnnelik klient.